Przejdź do treści

Dokumenty

Aby pobrać dokument, kliknij prawym przyciskim myszki w odpowiedni link i wybierz „Zapisz link jako …”

Statut Stowarzyszenia Klub Szachowy Król Batory

Deklaracja członkowska

Blankiet do zapisu partii