Przejdź do treści

Turniej o Puchar Starosty Otwockiego

1. Cele
• Popularyzacja szachów w Powiecie Otwockim i województwie mazowieckim.
• Integracja środowisk szachowych.
• Umożliwienie podjęcia próby zdobycia IV i V kategorii szachowych.

2. Organizator
• Powiat Otwocki.
• Klub Szachowy Król Batory Otwock.

3. Patronat Honorowy
• Starosta Otwocki.

4. Termin: 27 maja 2023 (sobota)
Rozpoczęcie pracy sekretariatu: 9.15
Start pierwszej rundy: 10.00
Zakończenie i dekoracja zwycięzców: ok. 15:00.

5. Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.

6. Grupy turniejowe:
• Grupa A: Turniej Szachów Szybkich OPEN – 7 rund, tempo gry: 10’+5″; podlega ocenie rankingowej FIDE.
• Grupa B: Turniej Klasyfikacyjny na IV i V kategorię – 6 rund, tempo gry: 30′; turniej bez limitu wiekowego dla zawodników bez kategorii szachowej lub z V kategorią szachową.
• Grupa C: Turniej Szachów Szybkich dla dzieci do lat 12 (rocznik 2011 i młodsi) – 7 rund, tempo gry: 15′.

7. Wpisowe (płatne w sekretariacie w dniu zawodów):
• 50 zł – od osoby.
• 30 zł – członkowie KSz Król Batory Otwock.
• bezpłatnie – członkowie KSz Król Batory Otwock do lat 12.

8. Zgłoszenia online za pomocą formularza na stronie internetowej:
• Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_2366/
• Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_2367/
• Grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_2368/

9. Nagrody:
Grupa A:
• I miejsce – 900 zł, puchar,
• II miejsce – 500 zł, medal,
• III miejsce – 300 zł, medal,
• najlepsza kobieta – 200 zł, medal,
• najlepszy zawodnik z I/II/III/IV/V kategorią – książki szachowe.

Grupa B:
• I miejsce – 250 zł, puchar,
• II miejsce – 200 zł, medal,
• III miejsce – 150 zł, medal,
• najlepsza kobieta – 100 zł, medal.
W grupach A i B nagrody są łączone.

Grupa C:
• I miejsce – puchar,
• II miejsce – medal,
• III miejsce – medal.
Nagrody rzeczowe w klasyfikacji:
– do 12 lat (rocznik 2011 i 2012), I, II, III miejsce,
– do 10 lat (rocznik 2013 i 2014), I, II, III miejsce,
– do 8 lat (2015 i młodsi), I, II, III miejsce,
– dziewczynki I, II, III miejsce,
+ Puchary dla trzech najliczniej reprezentowanych szkół Powiatu Otwockiego.
W grupie C nagrody NIE są łączone.

UWAGA! Nagrody finansowe zostaną wypłacone na rachunki bankowe zwycięzców po zakończeniu turnieju.

10. Informacje dodatkowe:
• We wszystkich turniejach obowiązują przepisy gry FIDE.
• Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
• W trakcie gry zabronione jest używanie telefonów komórkowych.
• Rodzice i opiekunowie w trakcie turnieju przebywają poza salą gry.